رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشتی اماراتی حامل خودرو در ۳۰ مایلی عسلویه بر اثر طوفان غرق شد

کشتی اماراتی حامل خودرو در ۳۰ مایلی عسلویه بر اثر طوفان غرق شد عملیات جست‌وجوی ۳۰ خدمه این شناور آغاز شده است.

کشتی اماراتی حامل خودرو در ۳۰ مایلی عسلویه بر اثر طوفان غرق شد

عملیات جست‌وجوی ۳۰ خدمه این شناور آغاز شده است.