رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای وال استریت ژورنال: ایران یک سیستم بانکی مخفی برای دور زدن تحریم های واشنگتن ایجاد کرده است

ادعای وال استریت ژورنال: ایران یک سیستم بانکی مخفی برای دور زدن تحریم های واشنگتن ایجاد کرده است وال استریت ژورنال به نقل از مقامات اطلاعاتی غرب: ایران یک نظام بانکی محرمانه را برای دور زدن تحریم های واشنگتن ایجاد کرده است. نظام مالی محرمانه ایران را قادر ساخته تا بتواند تحریم اقتصادی را تحمل […]

ادعای وال استریت ژورنال: ایران یک سیستم بانکی مخفی برای دور زدن تحریم های واشنگتن ایجاد کرده است

وال استریت ژورنال به نقل از مقامات اطلاعاتی غرب:

ایران یک نظام بانکی محرمانه را برای دور زدن تحریم های واشنگتن ایجاد کرده است.

نظام مالی محرمانه ایران را قادر ساخته تا بتواند تحریم اقتصادی را تحمل کند.