رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت به پرداخت یارانه از محل حذف ارز ترجیحی تمایل دارد

نایب رئیس مجلس: دولت به پرداخت یارانه از محل حذف ارز ترجیحی تمایل دارد نیکزاد: دولت تمایل دارد تا پرداخت یارانه نقدی را از محل ارز ترجیحی انجام دهد تا اختیار در دست مردم باشد اما در نقطه مقابل افزایش نرخ کالاها و خدمات موضوع غیرقابل انکار است البته دولت می‌تواند به جای پرداخت یارانه […]

نایب رئیس مجلس: دولت به پرداخت یارانه از محل حذف ارز ترجیحی تمایل دارد

نیکزاد: دولت تمایل دارد تا پرداخت یارانه نقدی را از محل ارز ترجیحی انجام دهد تا اختیار در دست مردم باشد اما در نقطه مقابل افزایش نرخ کالاها و خدمات موضوع غیرقابل انکار است

البته دولت می‌تواند به جای پرداخت یارانه نقدی، با حمایت از تولیدکنندگان این منابع را صرف تهیه کالاهای اساسی کرده و از این طریق کمک کار مردم باشد تا شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و نیازمندی‌های مردم نباشیم

با نظر کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان متخصص در حوزه اقتصادی گزینه‌های مختلفی به دولت پیشنهاد شده تا در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و اقدام نهایی را انجام دهد/ مهر