رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرزهای چهارگانه زمینی به سمت عراق بسته است

مرزهای چهارگانه زمینی به سمت عراق بسته است فرمانده مرزبانی انتظامی کشور: سفر از طریق مرزهای زمینی به عراق مقدور نیست و مردم تا اعلام سازمان حج زیارت به سمت مرزهای زمینی مراجعه نکنند. سفر از طریق مرز زمینی به کشور عراق مقدور نیست.

مرزهای چهارگانه زمینی به سمت عراق بسته است

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور:
سفر از طریق مرزهای زمینی به عراق مقدور نیست و مردم تا اعلام سازمان حج زیارت به سمت مرزهای زمینی مراجعه نکنند.

سفر از طریق مرز زمینی به کشور عراق مقدور نیست.