رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه یک میلیون تومانی در انتظار مسافران نوروزی واکسن نزده

جریمه یک میلیون تومانی در انتظار مسافران نوروزی واکسن نزده رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری: امسال پلاک‌های غیربومی به‌صورت فیزیکی در ورودی‌های شهرها بازرسی نمی‌شوند، بلکه دوربین‌های ثبت تخلف از طریق پلاک خودرو، بحث تزریق واکسن مالکان خودرو را بررسی می‌کنند، رانندگان واکسن نزده یک میلیون تومان جریمه می‌شوند.

جریمه یک میلیون تومانی در انتظار مسافران نوروزی واکسن نزده

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

امسال پلاک‌های غیربومی به‌صورت فیزیکی در ورودی‌های شهرها بازرسی نمی‌شوند، بلکه دوربین‌های ثبت تخلف از طریق پلاک خودرو، بحث تزریق واکسن مالکان خودرو را بررسی می‌کنند، رانندگان واکسن نزده یک میلیون تومان جریمه می‌شوند.