رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گمانه‌زنی رسانه انگلیسی از توافق قریب‌الوقوع در وین

گمانه‌زنی رسانه انگلیسی از توافق قریب‌الوقوع در وین ایندیپندنت به نقل از یکی از طرف‌های عالی‌رتبه حاضر در مذاکرات وین گزارش کرد که توافق احیای برجام احتمالاً ظرف ۴۸ ساعت آینده امکان‌پذیر می‌شود.

گمانه‌زنی رسانه انگلیسی از توافق قریب‌الوقوع در وین

ایندیپندنت به نقل از یکی از طرف‌های عالی‌رتبه حاضر در مذاکرات وین گزارش کرد که توافق احیای برجام احتمالاً ظرف ۴۸ ساعت آینده امکان‌پذیر می‌شود.