رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد

طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور با اصل۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد،گفت: شورای نگهبان عدم مغایرت آثار اجرای طرح‌ها و لوایح با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند./ ایرنا

طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور با اصل۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد،گفت: شورای نگهبان عدم مغایرت آثار اجرای طرح‌ها و لوایح با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند./ ایرنا