رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فضانوردان روسی با لباس‌هایی به رنگ پرچم اوکراین وارد ایستگاه بین المللی فضایی شدند

فضانوردان روسی با لباس‌هایی به رنگ پرچم اوکراین وارد ایستگاه بین المللی فضایی شدند فضانوردان روسی با پوشیدن لباس هایی به رنگ پرچم اوکراین که به نظر می رسد نشانگر مخالفت با تهاجم روسیه باشد، وارد ایستگاه بین المللی فضایی شدند. این سه فضانورد به جای پوشیدن یونیفرم‌های آبی استاندارد، با لباس هایی به رنگ […]

فضانوردان روسی با لباس‌هایی به رنگ پرچم اوکراین وارد ایستگاه بین المللی فضایی شدند

فضانوردان روسی با پوشیدن لباس هایی به رنگ پرچم اوکراین که به نظر می رسد نشانگر مخالفت با تهاجم روسیه باشد، وارد ایستگاه بین المللی فضایی شدند.

این سه فضانورد به جای پوشیدن یونیفرم‌های آبی استاندارد، با لباس هایی به رنگ زرد که نوارهایی آبی دارد و هم رنگ با پرچم اوکراین است وارد این ایستگاه شدند.

این‌ها اولین افرادی هستند که از زمان حمله روسیه به اوکراین در ماه گذشته وارد این ایستگاه می شوند.

این فضانوردان به هنگام ورود مورد استقبال سایر فضانوردان آمریکایی، روسی و آلمانی مستقر در این ایستگاه قرار گرفتند.