رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا از ترکیه خواسته است که سامانه موشکی اس ۴۰۰ خود را در اختیار اوکراین بگذارد!

آمریکا از ترکیه خواسته است که سامانه موشکی اس ۴۰۰ خود را در اختیار اوکراین بگذارد! این در خواست موجب شگفتی بسیاری شده است زیرا دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ میلادی ترکیه را بخاطر خرید این سامانه به شدت تحت فشار‌ گذاشت دلیل این فشارها عدم تطابق سامانه اس ۴۰۰ روسی با دیگر سامانه‌های دفاعی […]

آمریکا از ترکیه خواسته است که سامانه موشکی اس ۴۰۰ خود را در اختیار اوکراین بگذارد!

این در خواست موجب شگفتی بسیاری شده است زیرا دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ میلادی ترکیه را بخاطر خرید این سامانه به شدت تحت فشار‌ گذاشت دلیل این فشارها عدم تطابق سامانه اس ۴۰۰ روسی با دیگر سامانه‌های دفاعی مورد استفاده در ناتو بود.