رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تنها روزنامه نابینایان تعطیل شد

تنها روزنامه نابینایان تعطیل شد روزنامه‌نگاران روزنامه «ایران سپید» (روزنامه ویژه نابینایان که به خط بریل چاپ می‌شد) در روز آخر کاری اخراج شدند روزنامه ایران سپید، که متعلق به موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران است، اولین و تنها روزنامه ویژه نابینایان به زبان فارسی و خط بریل است. نخستین شماره این روزنامه آبان ۱۳۷۵ منتشر […]

تنها روزنامه نابینایان تعطیل شد

روزنامه‌نگاران روزنامه «ایران سپید» (روزنامه ویژه نابینایان که به خط بریل چاپ می‌شد) در روز آخر کاری اخراج شدند

روزنامه ایران سپید، که متعلق به موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران است، اولین و تنها روزنامه ویژه نابینایان به زبان فارسی و خط بریل است. نخستین شماره این روزنامه آبان ۱۳۷۵ منتشر شد /میدان