رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان دستور حذف پرچم سه‌رنگ افغانستان را صادر کرد

طالبان دستور حذف پرچم سه‌رنگ افغانستان را صادر کرد بر اساس دستور جدید طالبان، از این پس استفاده از پرچم سه رنگ افغانستان که در سال‌های طولانی به‌عنوان نماد ملی در این کشور بود ممنوع اعلام شد و در تمامی ادارات، پرچم‌های سفید «امارت اسلامی» باید به اهتزاز درآورده شود./فارس

طالبان دستور حذف پرچم سه‌رنگ افغانستان را صادر کرد

بر اساس دستور جدید طالبان، از این پس استفاده از پرچم سه رنگ افغانستان که در سال‌های طولانی به‌عنوان نماد ملی در این کشور بود ممنوع اعلام شد و در تمامی ادارات، پرچم‌های سفید «امارت اسلامی» باید به اهتزاز درآورده شود./فارس