رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور رئیسی در سازمان اورژانس کشور

حضور رئیسی در سازمان اورژانس کشور رئیس جمهور با حضور در سازمان اورژانس کشور در جریان روند خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز قرار گرفت.

حضور رئیسی در سازمان اورژانس کشور

رئیس جمهور با حضور در سازمان اورژانس کشور در جریان روند خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز قرار گرفت.