رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان حق بیمه کارگران در ۱۴۰۱ مشخص شد

میزان حق بیمه کارگران در ۱۴۰۱ مشخص شد معیار‌های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال ۱۴۰۱ تاثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند. (تعداد روز‌های کارکرد x پایه حقوق روزانه + حق مسکن + بن کارگری x سی درصد) حق بیمه کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه به […]

میزان حق بیمه کارگران در ۱۴۰۱ مشخص شد

معیار‌های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال ۱۴۰۱ تاثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند.

(تعداد روز‌های کارکرد x پایه حقوق روزانه + حق مسکن + بن کارگری x سی درصد)

حق بیمه کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه به این شرح است:

جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و بدون فرزند ۵۸.۲۰۶.۲۵۰ ریال

جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و یک فرزند ۶۲.۳۷۰.۴۹۹ ریال

جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر یک سال سابقه و یک فرزند ۶۴.۵۴۰.۴۹۹ ریال

حق بیمه سهم کارگر ۱۴۰۱ و ۴.۰۷۴.۴۳۷ ریال