رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوکراین درخواست روسیه برای تسلیم ماریوپول را رد کرد

اوکراین درخواست روسیه برای تسلیم ماریوپول را رد کرد دولت اوکراین درخواست‌ روسیه از نیروهای اوکراینی در ماریوپول مبنی بر اینکه سلاح‌های خود را در ازای عبور ایمن از شهر و ایجاد کریدور بشردوستانه بر زمین بگذارند، رد کرد.

اوکراین درخواست روسیه برای تسلیم ماریوپول را رد کرد

دولت اوکراین درخواست‌ روسیه از نیروهای اوکراینی در ماریوپول مبنی بر اینکه سلاح‌های خود را در ازای عبور ایمن از شهر و ایجاد کریدور بشردوستانه بر زمین بگذارند، رد کرد.