رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی از امسال

افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی از امسال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی عمومی امسال در گام اول، با افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت و پذیرش ۹ هزار و ۶۰۰ دانشجو آغاز می شود و تا ۱۴۰۴ ادامه دارد.

افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی از امسال

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی عمومی امسال در گام اول، با افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت و پذیرش ۹ هزار و ۶۰۰ دانشجو آغاز می شود و تا ۱۴۰۴ ادامه دارد.