رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاتل چهار سرباز در دیلم دستگیر شد

قاتل چهار سرباز در دیلم دستگیر شد سربازی که چهار نفر از هم خدمتی های خود را را کشته و با گروگان گیری به مقصد خوزستان در حال فرار بود دقایقی پیش در دیلم دستگیر شد. پرونده قضایی این سرباز برای روشن‌شدن ماجرا و سیر مراحل قانونی در حال رسیدگی و بررسی است.

قاتل چهار سرباز در دیلم دستگیر شد

سربازی که چهار نفر از هم خدمتی های خود را را کشته و با گروگان گیری به مقصد خوزستان در حال فرار بود دقایقی پیش در دیلم دستگیر شد.

پرونده قضایی این سرباز برای روشن‌شدن ماجرا و سیر مراحل قانونی در حال رسیدگی و بررسی است.