رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعالیت سفارت ایران از اوکراین به مولداوی منتقل شد

فعالیت سفارت ایران از اوکراین به مولداوی منتقل شد سفیر ایران در اوکراین: با توجه به عدم امکان ادامه فعالیت سفارت در شهر کی‌یف، تصمیم به استقرار موقت در شهر کیشینف پایتخت مولداوی گرفته شد این انتخاب هم به دلیل نزدیکی این کشور به اوکراین است و هم به دلیل این که سفیر ایران در […]

فعالیت سفارت ایران از اوکراین به مولداوی منتقل شد

سفیر ایران در اوکراین:
با توجه به عدم امکان ادامه فعالیت سفارت در شهر کی‌یف، تصمیم به استقرار موقت در شهر کیشینف پایتخت مولداوی گرفته شد

این انتخاب هم به دلیل نزدیکی این کشور به اوکراین است و هم به دلیل این که سفیر ایران در اوکراین همزمان سفیر اکردیته در جمهوری مولداوی است