رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میانگین مصرف بنزین کشور ۱۹ میلیون لیتر افزایش یافت

میانگین مصرف بنزین کشور ۱۹ میلیون لیتر افزایش یافت مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از توزیع ۸۹ میلیون لیتر بنزین در کشور و افزایش ۱۹ میلیون لیتری میانگین توزیع بنزین کشور در ایام تعطیلات آغاز سال نو در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.

میانگین مصرف بنزین کشور ۱۹ میلیون لیتر افزایش یافت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از توزیع ۸۹ میلیون لیتر بنزین در کشور و افزایش ۱۹ میلیون لیتری میانگین توزیع بنزین کشور در ایام تعطیلات آغاز سال نو در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.