رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدودف: آمریکا در تلاش است روسیه را نابود کند

مدودف: آمریکا در تلاش است روسیه را نابود کند یکی از نزدیک ترین متحدان پوتین گفت آمریکا قصد دارد روسیه را تحقیر، آن را دچار تفرقه و در نهایت نابود کند دیمیتری مدودف، رئیس سابق جمهوری و معاون فعلی دبیر شورای امنیت روسیه، گفت این کشور هرگز اجازه تحقق چنین چیزی را نخواهد داد

مدودف: آمریکا در تلاش است روسیه را نابود کند

یکی از نزدیک ترین متحدان پوتین گفت آمریکا قصد دارد روسیه را تحقیر، آن را دچار تفرقه و در نهایت نابود کند

دیمیتری مدودف، رئیس سابق جمهوری و معاون فعلی دبیر شورای امنیت روسیه، گفت این کشور هرگز اجازه تحقق چنین چیزی را نخواهد داد