رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای هر دو سناریوی بازگشت یا عدم بازگشت به برجام آماده‌ایم

برای هر دو سناریوی بازگشت یا عدم بازگشت به برجام آماده‌ایم «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که توافق در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین نه قریب‌الوقوع است و نه قطعی و واشنگتن برای حالت بازگشت به برجام یا عدم بازگشت به آن آمادگی دارد.

برای هر دو سناریوی بازگشت یا عدم بازگشت به برجام آماده‌ایم

«ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که توافق در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین نه قریب‌الوقوع است و نه قطعی و واشنگتن برای حالت بازگشت به برجام یا عدم بازگشت به آن آمادگی دارد.