رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ بیمه شخص ثالث تا اطلاع بعدی تغییر نمی‌کند

نرخ بیمه شخص ثالث تا اطلاع بعدی تغییر نمی‌کند رئیس کل بیمه مرکزی: تا اطلاع بعدی و اعلام رسمی نرخ جدید دیه توسط قوه قضاییه، نرخ و پوشش تعهدات بیمه‌ای مشابه قبل اعمال می‌شود و پس از ابلاغ آن الحاقیه افزایش تعهدات عرضه خواهد شد.

نرخ بیمه شخص ثالث تا اطلاع بعدی تغییر نمی‌کند

رئیس کل بیمه مرکزی:

تا اطلاع بعدی و اعلام رسمی نرخ جدید دیه توسط قوه قضاییه، نرخ و پوشش تعهدات بیمه‌ای مشابه قبل اعمال می‌شود و پس از ابلاغ آن الحاقیه افزایش تعهدات عرضه خواهد شد.