رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقدماتی جام جهانی۲۰۲۲

مقدماتی جام جهانی۲۰۲۲ دوئل صدرنشینی را واگذار کردیم؛ اولین شکست تیم اسکوچیچ با چاشنی کرونا و مصدومیت

مقدماتی جام جهانی۲۰۲۲

دوئل صدرنشینی را واگذار کردیم؛
اولین شکست تیم اسکوچیچ با چاشنی کرونا و مصدومیت