رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد تحریم ها علیه روسیه از ۸۵۰۰ تحریم فراتر رفت

تعداد تحریم ها علیه روسیه از ۸۵۰۰ تحریم فراتر رفت مقایسه تعداد تحریم های روسی قبل و بعد از ۲۲ فوریه (آغاز جنگ اوکراین) حاکی از این است که تعداد تحریم های روسیه ۳ برابر شده است و در جایگاه اول قرار گرفته است

تعداد تحریم ها علیه روسیه از ۸۵۰۰ تحریم فراتر رفت

مقایسه تعداد تحریم های روسی قبل و بعد از ۲۲ فوریه (آغاز جنگ اوکراین) حاکی از این است که تعداد تحریم های روسیه ۳ برابر شده است و در جایگاه اول قرار گرفته است