رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلومبرگ: سناتورهای کنگره آمریکا لایحه لغو روابط تجاری عادی با روسیه را به عقب انداختند.

بلومبرگ: سناتورهای کنگره آمریکا لایحه لغو روابط تجاری عادی با روسیه را به عقب انداختند. دلیل آن این است که کنگره نتوانسته با سنا به توافق برسد

بلومبرگ: سناتورهای کنگره آمریکا لایحه لغو روابط تجاری عادی با روسیه را به عقب انداختند.

دلیل آن این است که کنگره نتوانسته با سنا به توافق برسد