رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسمومیت ۶۳۵ نفر با گاز مونوکسید کربن در چادر‌های مسافرتی

مسمومیت ۶۳۵ نفر با گاز مونوکسید کربن در چادر‌های مسافرتی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور : از ابتدای طرح سلامت نوروزی تاکنون، ۶۳۵ نفر از هموطنان به دلیل استفاده نادرست از وسایل گرمازا در چادر‌های مسافرتی دچار مسمومیت شده‌اند. متاسفانه ۱۹ نفر از هموطنان در چادر‌های مسافرتی دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده و جان […]

مسمومیت ۶۳۵ نفر با گاز مونوکسید کربن در چادر‌های مسافرتی

خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور :

از ابتدای طرح سلامت نوروزی تاکنون، ۶۳۵ نفر از هموطنان به دلیل استفاده نادرست از وسایل گرمازا در چادر‌های مسافرتی دچار مسمومیت شده‌اند.

متاسفانه ۱۹ نفر از هموطنان در چادر‌های مسافرتی دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده و جان باخته‌اند.