رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توقیف بیش‌از ۶۰ خودروی شوتی در روزهای پایانی ۱۴۰۰

توقیف بیش‌از ۶۰ خودروی شوتی در روزهای پایانی ۱۴۰۰ رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران: شوتی به نوعی از خودرو گفته می‌شود که عمدتا تغییراتی را در آن اعمال می‌کنند، در این خودروها کمک فنر تقویت شده و در صندلی عقب و اجزای داخلی خودرو نیز تغییراتی اعمال می‌شود، تا بتوان داخل آن را از اجناس […]

توقیف بیش‌از ۶۰ خودروی شوتی در روزهای پایانی ۱۴۰۰

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران:

شوتی به نوعی از خودرو گفته می‌شود که عمدتا تغییراتی را در آن اعمال می‌کنند، در این خودروها کمک فنر تقویت شده و در صندلی عقب و اجزای داخلی خودرو نیز تغییراتی اعمال می‌شود، تا بتوان داخل آن را از اجناس قاچاق پر کرده و با سرعت در جاده ها تردد کرد.

در طرحی که پلیس در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ برای برخورد با خودروهای شوتی به مرحله اجرا درآورد، با بیش از ۶۰ دستگاه خودرو برخورد شده و این خودروها توقیف شدند.