رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطیب زاده: توافق عربستان و کویت درباره میدان گازی آرش «غیرقانونی» است/ ایران آماده مذاکره است

خطیب زاده: توافق عربستان و کویت درباره میدان گازی آرش «غیرقانونی» است/ ایران آماده مذاکره است سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نسبت به توافق عربستان سعودی و کویت در بهره برداری از میدان گازی آرش واکنش نشان داد و آن را غیرقانونی دانست. سعید خطیب زاده در خصوص توافق اعلام شده جدید میان عربستان سعودی و […]

خطیب زاده: توافق عربستان و کویت درباره میدان گازی آرش «غیرقانونی» است/ ایران آماده مذاکره است

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نسبت به توافق عربستان سعودی و کویت در بهره برداری از میدان گازی آرش واکنش نشان داد و آن را غیرقانونی دانست.

سعید خطیب زاده در خصوص توافق اعلام شده جدید میان عربستان سعودی و کویت در خصوص میدان مشترک گازی آرش عنوان داشت: میدان گازی آرش/الدره یک میدان مشترک بین کشورهای ایران و کویت و عربستان سعودی است و بخشهایی از آن در محدوده آبهای تحدید حدود نشده بین ایران و کویت قرار دارد.