رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان تاریخ قمری را جایگزین تاریخ خورشیدی کرد

طالبان تاریخ قمری را جایگزین تاریخ خورشیدی کرد تقویم رسمی کشور افغانستان از سال خورشیدی به سال قمری تغییر پیدا می‌کند نیروهای طالبان که هم‌اکنون بر اوضاع داخلی و خارجی افغانستان تسلط دارند، طی ابلاغیه‌ای اعلام کردند مردم و ادارات تا آغاز نخستین سال قمری (چهار ماه دیگر) فرصت دارند خود را با تقویم جدید […]

طالبان تاریخ قمری را جایگزین تاریخ خورشیدی کرد

تقویم رسمی کشور افغانستان از سال خورشیدی به سال قمری تغییر پیدا می‌کند

نیروهای طالبان که هم‌اکنون بر اوضاع داخلی و خارجی افغانستان تسلط دارند، طی ابلاغیه‌ای اعلام کردند مردم و ادارات تا آغاز نخستین سال قمری (چهار ماه دیگر) فرصت دارند خود را با تقویم جدید وفق دهند