رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سایت‌های چارتر ۷۲۴ و چارتر ملی مجوز قانونی برای فروش بلیت هواپیما ندارند

سایت‌های چارتر ۷۲۴ و چارتر ملی مجوز قانونی برای فروش بلیت هواپیما ندارند رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: سایت‌های فروش بلیت هواپیما با عناوینی چون چارتر۷۲۴ و چارتر ملی غیر قانونی هستند و مجوز فروش بلیت از سازمان هواپیمایی کشوری ندارند.

سایت‌های چارتر ۷۲۴ و چارتر ملی مجوز قانونی برای فروش بلیت هواپیما ندارند

رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

سایت‌های فروش بلیت هواپیما با عناوینی چون چارتر۷۲۴ و چارتر ملی غیر قانونی هستند و مجوز فروش بلیت از سازمان هواپیمایی کشوری ندارند.