رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود

پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود رئیس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود: کانون وکلا در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تکلیفی مواجه نیست بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی […]

پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود

رئیس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود:

کانون وکلا در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تکلیفی مواجه نیست بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست. /ایرنا