رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سویه جدید ویروس کرونا در کمتر از ۶ ماه ظهور می‌کند

سویه جدید ویروس کرونا در کمتر از ۶ ماه ظهور می‌کند کارشناسان بهداشت هشدار دادند در کمتر از ۶ ماه ممکن است سویه جدیدی از کروناویروس ظاهر شود زیرا این ویروس همچنان در حال تکامل است تا عفونی‌تر شود.

سویه جدید ویروس کرونا در کمتر از ۶ ماه ظهور می‌کند

کارشناسان بهداشت هشدار دادند در کمتر از ۶ ماه ممکن است سویه جدیدی از کروناویروس ظاهر شود زیرا این ویروس همچنان در حال تکامل است تا عفونی‌تر شود.