رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه‌اروپا: مذاکرات وین به مرحله نهایی حساسی رسیده است

اتحادیه‌اروپا: مذاکرات وین به مرحله نهایی حساسی رسیده است «نبیل مسرالی» سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که «مذاکرات در وین برای نهایی کردن توافق با ایران ادامه دارد و به مرحله نهایی حساسی رسیده است».

اتحادیه‌اروپا: مذاکرات وین به مرحله نهایی حساسی رسیده است

«نبیل مسرالی» سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که «مذاکرات در وین برای نهایی کردن توافق با ایران ادامه دارد و به مرحله نهایی حساسی رسیده است».