رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: ایران عنصری اساسی در منطقه است

بلینکن: ایران عنصری اساسی در منطقه است بلینکن، وزیر خارجه آمریکا: ایران با توافق یا بدون توافق عنصری اساسی در منطقه است. برای مقابله با چالش‌های امنیتی ناشی از ایران و متحدانش با شرکای خود همکاری می‌کنیم.

بلینکن: ایران عنصری اساسی در منطقه است

بلینکن، وزیر خارجه آمریکا: ایران با توافق یا بدون توافق عنصری اساسی در منطقه است.

برای مقابله با چالش‌های امنیتی ناشی از ایران و متحدانش با شرکای خود همکاری می‌کنیم.