رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار بانک مرکزی از چک‌‌های برگشتی

آمار بانک مرکزی از چک‌‌های برگشتی جدیدترین گزارش بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به طور متوسط، از هر ۱۰۰ فقره چک ۹ فقره و از هر ۱۰۰ میلیون چک ۱۲ میلیون برگشت خورده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است.

آمار بانک مرکزی از چک‌‌های برگشتی

جدیدترین گزارش بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به طور متوسط، از هر ۱۰۰ فقره چک ۹ فقره و از هر ۱۰۰ میلیون چک ۱۲ میلیون برگشت خورده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است.