رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد مهران غفوریان از سانسورهای «جوکر»

انتقاد مهران غفوریان از سانسورهای «جوکر» مهران غفوریان از حذف دو سوم اجرایش در برنامه «جوکر» خبر داده و در عین حال با هشتگ «نه به سانسور» اعلام کرده است که دیگر ادامه این برنامه را نخواهد دید.

انتقاد مهران غفوریان از سانسورهای «جوکر»

مهران غفوریان از حذف دو سوم اجرایش در برنامه «جوکر» خبر داده و در عین حال با هشتگ «نه به سانسور» اعلام کرده است که دیگر ادامه این برنامه را نخواهد دید.