رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: تمایلی ندارم که در تریبون بگویم چه چیزی را تحویل گرفتیم

رئیسی: تمایلی ندارم که در تریبون بگویم چه چیزی را تحویل گرفتیم، اما مردم می‌دانند چه وضعیت سختی داشتیم کشور در وضعیتی بود که برخی می‌گفتند اگر کسی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت می‌کنیم اینکه به برخی مطالب رسانه‌ها نمی‌پردازم برای این است که بسیاری از دولت‌ها و مجالس، گرفتار […]

رئیسی: تمایلی ندارم که در تریبون بگویم چه چیزی را تحویل گرفتیم، اما مردم می‌دانند چه وضعیت سختی داشتیم

کشور در وضعیتی بود که برخی می‌گفتند اگر کسی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت می‌کنیم

اینکه به برخی مطالب رسانه‌ها نمی‌پردازم برای این است که بسیاری از دولت‌ها و مجالس، گرفتار حاشیه‌ها شدند؛ ترفند دشمن این است که ما را گرفتار حاشیه کند/انتخاب