رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابراز تمایل ایران برای تجارت با روسیه با ارزهای ملی

ابراز تمایل ایران برای تجارت با روسیه با ارزهای ملی معاون بین‌الملل بانک مرکزی ایران به «اسپوتنیک» گفت ایران مایل است تجارت با روسیه را با ارزهای ملی دو کشور انجام دهد و توافق‌هایی در این زمینه از قبل موجود است.

ابراز تمایل ایران برای تجارت با روسیه با ارزهای ملی

معاون بین‌الملل بانک مرکزی ایران به «اسپوتنیک» گفت ایران مایل است تجارت با روسیه را با ارزهای ملی دو کشور انجام دهد و توافق‌هایی در این زمینه از قبل موجود است.