رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بی توجهی به قانون مجلس برای واردات خودرو!

بی توجهی به قانون مجلس برای واردات خودرو! نماینده مجلس: چه کسی قانون مصوب مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در خصوص واردات خودروهای سواری را وتو کرده است؟!

بی توجهی به قانون مجلس برای واردات خودرو!

نماینده مجلس: چه کسی قانون مصوب مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در خصوص واردات خودروهای سواری را وتو کرده است؟!