رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیران دانشگاه های متخلف در آستانه معرفی به هیئت تخلفات اداری

مدیران دانشگاه های متخلف در آستانه معرفی به هیئت تخلفات اداری مدیران مدارس یا روسای دانشگاه‌ها که از مصوبه این ستاد کرونا برای بازگشایی در روز ۱۴ فروردین سرپیچی کنند، به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شوند. برخی دانشگاه ها همچون صنعتی شریف و علامه طباطبایی اعلام کرده اند که کلاس های حضوری را از ۱۴ […]

مدیران دانشگاه های متخلف در آستانه معرفی به هیئت تخلفات اداری

مدیران مدارس یا روسای دانشگاه‌ها که از مصوبه این ستاد کرونا برای بازگشایی در روز ۱۴ فروردین سرپیچی کنند، به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شوند.

برخی دانشگاه ها همچون صنعتی شریف و علامه طباطبایی اعلام کرده اند که کلاس های حضوری را از ۱۴ فروردین شروع نخواهند کرد.