رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ته‌سیگار ۱۵ هکتار بستر رودخانه ارس را آتش زد

ته‌سیگار ۱۵ هکتار بستر رودخانه ارس را آتش زد مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی از آتش‌سوزی ۱۶ هکتاری در بستر رودخانه ارس خبر داد. ۴ گردشگر که با روشن‌کردن آتش و انداختن ته‌سیگار باعث این حادثه شده بودند بازداشت شدند.

ته‌سیگار ۱۵ هکتار بستر رودخانه ارس را آتش زد

مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی از آتش‌سوزی ۱۶ هکتاری در بستر رودخانه ارس خبر داد. ۴ گردشگر که با روشن‌کردن آتش و انداختن ته‌سیگار باعث این حادثه شده بودند بازداشت شدند.