رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۰ تمدید شد

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۰ تمدید شد منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ با تعطیلات نوروز بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه فصل زمستان ۱۴۰۰ […]

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۰ تمدید شد

منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ با تعطیلات نوروز بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه فصل زمستان ۱۴۰۰ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.