رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مفید ترین و مضر ترین شبکه های اجتماعی کدامند؟

مفید ترین و مضر ترین شبکه های اجتماعی کدامند؟ طبق تحقیقات انجمن بهداشت بریتانیا بر روی ۱۴۷۹ فرد ۱۴ تا ۲۴ سال، پنج شبکه اجتماعی پرکاربرد بر اساس اثرات مثبت و منفی (عواملی همچون اضطراب، افسردگی، تنهایی و…) رتبه بندی شده اند برای کاربران در این رنج سنی، شبکه اجتماعی یوتیوب مفیدترین و اینستاگرام مضرترین […]

مفید ترین و مضر ترین شبکه های اجتماعی کدامند؟

طبق تحقیقات انجمن بهداشت بریتانیا بر روی ۱۴۷۹ فرد ۱۴ تا ۲۴ سال، پنج شبکه اجتماعی پرکاربرد بر اساس اثرات مثبت و منفی (عواملی همچون اضطراب، افسردگی، تنهایی و…) رتبه بندی شده اند

برای کاربران در این رنج سنی، شبکه اجتماعی یوتیوب مفیدترین و اینستاگرام مضرترین شناخته شده است!

حال دقت کنید در کشور ما کدام شبکه مسدود و کدام آزاد است!