رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنوزی قید واگذاری تراکتور را زد

زنوزی قید واگذاری تراکتور را زد مالک باشگاه تراکتور اعلام کرد که دیگر قصد واگذاری این باشگاه را ندارد.

زنوزی قید واگذاری تراکتور را زد

مالک باشگاه تراکتور اعلام کرد که دیگر قصد واگذاری این باشگاه را ندارد.