رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو: اوکراین مانع ورود صلیب سرخ به ماریوپل است

مسکو: اوکراین مانع ورود صلیب سرخ به ماریوپل است وزارت دفاع روسیه از تیراندازی افراطی‌های اوکراین به کاروان صلیب‌ سرخ خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به درخواست ترکیه امروز یک کریدور بشردوستانه را در ماریوپل باز خواهد کرد.

مسکو: اوکراین مانع ورود صلیب سرخ به ماریوپل است

وزارت دفاع روسیه از تیراندازی افراطی‌های اوکراین به کاروان صلیب‌ سرخ خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به درخواست ترکیه امروز یک کریدور بشردوستانه را در ماریوپل باز خواهد کرد.