رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداکثر حقوق سربازان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

حداکثر حقوق سربازان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از افزایش حقوق کارکنان وظیفه از اسفند ماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: حداکثر حقوق آنان در مناطق عملیاتی مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

حداکثر حقوق سربازان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از افزایش حقوق کارکنان وظیفه از اسفند ماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: حداکثر حقوق آنان در مناطق عملیاتی مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.