رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور دادند نانوایی‌های بربری در ماه رمضان تعطیل شود؛ می‌گویند بربری نماد صبحانه است!

دستور دادند نانوایی‌های بربری در ماه رمضان تعطیل شود؛ می‌گویند بربری نماد صبحانه است! عضو شورای شهر ماکو در آذربایجان غربی: یکی از نهادها در شهرستان ماکو دستور داده چون نان بربری نماد صبحانه است، در ماه رمضان در شیفت صبح باید تعطیل باشند /رویداد۲۴

دستور دادند نانوایی‌های بربری در ماه رمضان تعطیل شود؛ می‌گویند بربری نماد صبحانه است!

عضو شورای شهر ماکو در آذربایجان غربی: یکی از نهادها در شهرستان ماکو دستور داده چون نان بربری نماد صبحانه است، در ماه رمضان در شیفت صبح باید تعطیل باشند /رویداد۲۴