رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نشست بررسی اتفاقات ورزشگاه مشهد در مجلس

نشست بررسی اتفاقات ورزشگاه مشهد در مجلس نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با حضور نماینده فرماندهی انتظامی، وزیر ورزش و جوانان، سرپرست فدراسیون فوتبال، معاون امنیتی وزیر کشور برگزار شد.

نشست بررسی اتفاقات ورزشگاه مشهد در مجلس

نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با حضور نماینده فرماندهی انتظامی، وزیر ورزش و جوانان، سرپرست فدراسیون فوتبال، معاون امنیتی وزیر کشور برگزار شد.