رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو تایید شد!

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو تایید شد! محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت از حذف ارز دولتی برای دارو خبر داد و گفت که هدف وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان سال است برادران گفت: با توجه به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یافت ترجیح بر این بود […]

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو تایید شد!

محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت از حذف ارز دولتی برای دارو خبر داد و گفت که هدف وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان سال است

برادران گفت: با توجه به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یافت ترجیح بر این بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشد. اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش‌های دیگر می‌توان از ظرفیت تولید دارویی کشور در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد.