رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا سرمایه‌گذاری‌های جدید در روسیه را ممنوع می‌کند

آمریکا سرمایه‌گذاری‌های جدید در روسیه را ممنوع می‌کند منابع غربی مدعی شده‌اند آمریکا روز چهارشنبه از تحریم‌های جدیدی علیه روسیه رونمایی خواهد کرد و از جمله سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن کشور را ممنوع اعلام خواهد کرد.

آمریکا سرمایه‌گذاری‌های جدید در روسیه را ممنوع می‌کند

منابع غربی مدعی شده‌اند آمریکا روز چهارشنبه از تحریم‌های جدیدی علیه روسیه رونمایی خواهد کرد و از جمله سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن کشور را ممنوع اعلام خواهد کرد.