رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: حرف زور نمی‌پذیریم/ یک مکان مورد نظر آژانس رفع ابهام شده است

اسلامی: حرف زور نمی‌پذیریم/ یک مکان مورد نظر آژانس رفع ابهام شده است رییس سازمان انرژی اتمی: مذاکرات توسط تیم ایران انجام شده و مراحل خودش را طی می‌کند. مساله مهم اراده ایران است که اعتمادسازی کند ولی هیچ موقع حرف زور را نمی‌پذیرد. ابهامات یک مکان مورد نظر آژانس رفع شده است و سه […]

اسلامی: حرف زور نمی‌پذیریم/ یک مکان مورد نظر آژانس رفع ابهام شده است

رییس سازمان انرژی اتمی:

مذاکرات توسط تیم ایران انجام شده و مراحل خودش را طی می‌کند.

مساله مهم اراده ایران است که اعتمادسازی کند ولی هیچ موقع حرف زور را نمی‌پذیرد.

ابهامات یک مکان مورد نظر آژانس رفع شده است و سه مکان دیگر مذاکراتش در حال بررسی است و نمایندگان آژانس احتمالا باید به ایران بیایند تا اینها را بررسی کنند.

امروز مقدار مورد نظر اورانیوم ۶۰ درصدی به عنوان هدف تبدیل شده که حدودا دو و نیم کیلوست.

حقیقت فناوری هسته‌ای‌مان را شفاف‌سازی می‌کنیم.

برنامه‌هایمان را در سایت آژانس قرار می‌دهیم.